Krankheit

3M-Syndrom

3-M syndrome 2

OMIM: 612921

Synonyme

  • dolichospondyl√§re Dysplasie
  • Gloomy-Syndrom
  • Le-Merrer-Syndrom

Gen locations