Krankheit

Maturity Onset Diabetes of the Young Type I

MATURITY-ONSET DIABETES OF THE YOUNG, TYPE I; MODY1

OMIM: 125850

Synonyme

  • MODY1
  • MODY, TYPE I
  • MILD JUVENILE DIABETES MELLITUS

Gen locations