Krankheit

Dysplasie akromesomele (Typ Hunter-Thompson)

ACROMESOMELIC DYSPLASIA, HUNTER-THOMPSON TYPE

OMIM: 201250

Synonyme

  • AMDH
  • ACROMESOMELIC DWARFISM

Gen locations