Krankheit

Neuropathie Ataxie und Retinitis pigmentosa

NEUROPATHY, ATAXIA, AND RETINITIS PIGMENTOSA

OMIM: 551500

Synonyme

  • NARP-Syndrom
  • NARP SYNDROME

Gen locations